Organización por fechas de las salidas

Las salidas están organizadas por su fecha de programación o realización (menú izquierdo). Veréis anunciada en la página
actividades la programada más "a futuro", pero si váis bajando o utilizáis el menú de la izquierda veréis, por fechas, la programación de las distintas salidas.


Visítanos también en Facebook

Condicions d'ús i Política de Privacitat


1. DEFINICIONS
En aquestes condicions d’ús, els següents termes significaran:

Classic Car Les Franqueses, amb domicili Jacint Verdaguer,2 08520 Les Franqueses del Vallès, inscrita en el registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya amb  el número 30632 secció 1ª, (CIF: G-63840292); associació.

Condicions d’ús: Els termes i les condicions que regulen la relació jurídica entre el Classic Car Les Franqueses i els seus socis

Portal: La pàgina web situada a internet, http://www.classiccarlf.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT
La seva privacitat és molt important per al Clàssic Car Les FranquesesHem redactat aquesta política de privacitat per proporcionar-li informació sobre les dades personals que recopila el Classic Car Les Franqueses a través de les nostres interaccions amb vostè, i sobre com utilitzem aquestes dades i amb quina finalitat.

Tingui en compte que, quan ens referim a «dades personals», ens estem referint a tota la informació sobre una persona física (no a una empresa) identificada o la identitat de la qual es pugui determinar.

Quines dades personals recopila el Classic Car Les Franqueses? 

Les dades que recopilem depenen del context de les seves interaccions amb el Classic Car Les Franqueses, Entre les dades que recopilem, es poden incloure: noms i dades de contacte, dades demogràfiques, dades de pagament i credencials d'identificació.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 

El responsable del tractament de les seves dades és el Clàssic Car Les Franqueses
• Identitat: Classic Car Les Franqueses amb
CIF: G-63840292
Adreça postal: Jacint Verdaguer, 2  08520  Les Franqueses del Vallès •Telèfon: 620239406 • Correu electrònic: info@classiccarlf.com
Amb quina finalitat tractem les seves dades?
Al Clàssic Car Les Franqueses tractem les dades que ens proporcioni, en qualsevol moment de la seva relació amb el Club, amb les finalitats següents:

1. Finalitats relacionades amb la relació que l’uneix al Clàssic Car Les Franqueses 
• Gestionar la seva condició com a soci del Clàssic Car Les Franqueses.
• Comunicar-li els esdeveniments que el club organitza i avantatges dels quals gaudeix com a soci del Clàssic Car Les Franqueses
• Prestar-li els serveis que el Clàssic Car Les Franqueses
li ofereix
• Rebre la informació sol·licitada.

Aquest tractament és necessari per formalitzar la seva condició com a soci del Clàssic Car Les Franqueses o per prestar-li el servei que ens sol·licita.

2. Finalitats basades en l’interès legítim del Clàssic Car Les Franqueses 

• Oferir o recomanar-li serveis del Clàssic Car Les Franqueses  que puguin ser del seu interès.
Li recordem que, en qualsevol moment, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 
• Complir obligacions legals. El Clàssic Car Les Franqueses comunicarà les seves dades als organismes públics i judicials competents quan tingui obligació legal de fer-ho.

Quins són els seus drets en facilitar-nos les seves dades?

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, de portabilitat, de rectificació, de supressió, de limitació i d’oposició a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Així mateix, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.

• El dret d’accés li permet conèixer i obtenir gratuïtament la informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

• El dret de portabilitat li permet sol·licitar el lliurament de les seves dades en un format estructurat d’ús comú i de lectura mecànica i interoperable o, sempre que la tecnologia ho permeti, que transmetem directament les seves dades a un altre responsable.

• El dret de rectificació li permet corregir errors, modificar les dades que resultin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.

• El dret de supressió li permet sol·licitar que se suprimeixin, sense perjudici del deure de bloqueig, les dades objecte del tractament.

• El dret de limitació li permet, en determinats supòsits que la llei preveu, sol·licitar que les seves dades es bloquegin i se’n limiti l’accés únicament a l’efecte de la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic.

• El dret d’oposició li permet sol·licitar que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que s’aturi aquest tractament.

• El dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en mitjans automatitzats, si la decisió té efectes jurídics sobre vostè o li afecta significativament de manera similar.

Per exercir els drets especificats pot
dirigir-se per escrit a l’adreça postal: Jacint Verdaguer, 2  08520  Les Franqueses del Vallès o bé al correu info@classiccarlf.com.  També té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Disposa de la informació necessària a: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades? 
Les seves dades ens han estat facilitades directament per vostè. Les categories de dades que es tracten són dades d’identificació (nom, cognoms i DNI) i de contacte (adreça postal i electrònica i número de telèfon).

Quant de temps conservarem les seves dades? 

Les dades personals facilitades es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

En tot cas, una vegada cursada la seva baixa del Club es cancel·laran automàticament. Vostè també podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment i nosaltres passarem a cancel·lar les seves dades.

La cancel·lació de les seves dades es realitzarà per bloqueig. Amb aquest mètode, el Clàssic Car Les Franqueses no tindrà accés a les seves dades i només les tractarà per posar-les a disposició de les autoritats públiques o judicials i per atendre les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les dades, en particular per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Conservarem les seves dades bloquejades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si s’escau, en les relacions contractuals mantingudes amb el Clàssic Car Les Franqueses, i passarem a suprimir-les físicament quan hagin transcorregut aquests terminis.